Atest produktu IMPAGUARD GCA GLASS & CERAMIC Státním zdravotním ústavem ČR

Náš produkt IMPAGUARD GCA Glass&Ceramic byl posuzován Státním zdravotním ústavem, kde byl vypracován odborný posudek k trvanlivosti antibakteriální ochrany.


Kompletní posudky si můžete prohlédnout přiložených souborech.

Na povrchu předmětů z keramiky a skla mohou vyskytovat mikroorganismy. Ty mohou bez ošetření (omytí) zůstat životaschopné po různě dlouhou dobu.

Vnesené koncentrace bakterií a kvasinek na skleněné povrchy byly velmi vysoké v souladu s metodou testování.

Ve skutečném prostředí jsou koncentrace bakterií i kvasinek na površích mnohem nižší a tak je předpoklad, že inhibiční účinek povrchů ošetřených přípravky Impaguard GCA na přežívání bakterií i kvasinek bude ještě vyšší

Při aplikaci nátěru starého 14 dnů nebyla zjištěna na ošetřených vzorcích přítomnost žádných mikroorganismů.

Při aplikaci nátěru starého 21 dnů došlo k velmi výraznému poklesu počtu živých mikroorganismů inokulovaných na povrchy.Impaguard-GCA-leták-IG-1