Vyhodnocení spolupráce s Dopravním podnikem města Brno

Potvrzujeme tímto, že jsme do tramvají města Brna nechali aplikovat nástřikem produkt GCA
ANTIVIR, antibakteriální a antivirovou 120 denní ochranu, jehož výrobcem je fa. HF SERVIS,
s.r.o. Plešnice. Po 4 měsících ošetřený povrch vykazoval při kontrolních stěrech naprosto
dezinfikovaný povrch jako při provádění denně opakovaných dezinfekcí povrchu.

POTVRZENI-UCINNOSTI-ANTIVIRU-MHD-Brno