IG GCA QUICKDEG

Rychle se odpařující nehořlavá kapalina speciálně pro přípravu povrchu před aplikací IG GCA a finální čištění

GCA QUICKDEG je bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou, s rychlým odpařováním (3-5min.) a výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu, má unikátní povrchové napětí. Nahrazuje nebezpečná, hořlavá, dráždivá, toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovače. Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, „dopravní film“ a otisky rukou před další povrchovou úpravou a finální čištění.

GCA QUICKDEG řeší toxikologické a enviromentální problémy. Je náhradou za odmašťovače jako je líh (isopropyl alkohol), benzíny a alkoholy. Jeho používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům.

GCA QUICKDEG je velmi dobře biologicky odbouratelný. Výrazně zlepšuje bezpečnostní a pracovní podmínky a chrání životní prostředí.

Hořlavost –  má bod vzplanutí (<60°C) v uzavřené nádobě podle ISO 2719.

Zápach –  je bez agresivního zápachu. Nemá žádný štiplavý a dráždivý zápach jako chlorovaná rozpouštědla. Výrazně zlepšuje ergonomické podmínky ve stísněných a nevětraných prostorech.

Odpařovací rychlost – má rychlost odpařování prakticky identickou jako je rychlost odpařování alkoholu, je isotropní a jeho rychlost odpařování je stálá.

Kompatibilita –  má nízké povrchové napětí (méně než 27 dynů/cm). Má extrémně dobrou povrchovou smáčivost.

Odmašťování – je vynikající rozpouštědlo na čisté nebo emulzní oleje, i minerální, které se používají na mazání nebo úpravu kovů. Je ideální na odstranění jemných maziv, tuků a znečištění. Odstraňuje zbytky lepidel z pásek. Je zejména vhodný pro finální čištění barvených a citlivých povrchů včetně plastů.

Čištění – používá se pro čištění všech povrchů od organických nebo anorganických znečištění před montáží, skladováním, před povrchovým zpracováním chemickým nebo elektrochemickým, před lepením nebo barvením, před následující povrchovou úpravou.

Aplikace GCA QUICKEDEG

Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu, výrazně se sníží spotřeba. GCA QUICKDEG se používá čistý, za studena. Čas (doba) čištění povrchů závisí na charakteru nánosu, který je potřebné odstranit, a na jeho tloušťce a na případném použití v myčce i v ultrazvukové myčce do teploty 40°C při frekvencích 25 nebo 40kHz. Nanášejte rovnoměrně a celistvě na plochu. Naneste a nechte chvilku působit !!! Možno ředit vodou.

Způsob aplikace:

  • Hadr
  • Ponoření
  • Máčení
  • Tampon
  • Kartáč a štětec
  • Cirkulace
  • Ultrazvuk
  • Ponoření a míchání
  • Nízkotlakové stříkání

V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací
provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

 

Balení

20 l, 200 l, 5 l, 6×20 l