IG GCA ODORNER

Nehořlavý odmašťovač bez zápachu s atestem pro styk s potravinami

G GCA ODORNER je syntetický bezezbytkový odmašťovač naprosto odlišný od klasických, je bez zápachu, nehořlavý a má atest pro potravinářské provozy:

FDA H1, NORMA CFR 21 FOOD AND DRUGS (US GOVERNMENT) ART.178.3530 a ART. 178.3650) Nařízení EU o materiálu v kontaktu s potravinami č. 1935/2004. Splňuje požadavky na čistotu pro Evropský lékopis (Purity requirements for European Pharmacopoeia).

IG GCA ODORNER je svým bezpečným složením určen k čištění a odmašťování strojů a strojních komplexů ve všech odvětvích potravinářského, zdravotního, zemědělského a textilního průmyslu. Je vhodný pro předúpravu povrchu před aplikací IG GCA Antibakteriální ochrany.

 • Excelentní rychlost odpařování
 • Vysoká odmašťovací síla
 • Bezezbytkový odmašťovač
 • Antikorozivní
 • Slučitelný s většinou plastů
 • Velmi vhodný pro mastnoty, oleje a maziva

IG GCA ODORNER je absolutně bez zápachu a nehořlavý, proto je použitelný v mnoha oblastech výroby, oprav a servisu, kde není možné používat klasické uhlovodíky a kde neovlivňuje pracovní a bezpečnostní podmínky (má jen větu H304).

IG GCA ODORNER je ideální jako:

 • velice silné rozpouštědlo pro většinu minerálních, rostlinných a živočišných olejů
 • velice silné rozpouštědlo pro většinu tuků a vazelín
 • velice silný odstraňovač zkarbonizovaných látek
 • unikátně rozpouští vosky včetně konzervačních a pryskyřice
 • pro ruční aplikace (na hadr, na tampon a štětec)
 • pro mytí v myčkách a pro ponoření v nádrži
 • pro ultrazvukové čističky

Doporučuje se na místa, kde se vyžaduje potravinářská čistota, jako např. ve výrobě potravin, v pivovarech, pekárnách, mlékárnách, při výrobě nápojů, je ideální do balicího a zpracovatelského průmyslu. Čistí a odmašťuje gumové části, plastické hmoty a citlivé materiály.

Nanotechnologické povlaky IG GCA jsou jedny z nejmodernějších povrchových úprav s vynikajícími vlastnostmi, které jiné povlaky nejsou schopny zaručit. Tato moderní technologie je však velice náročná na úpravu povrchu (snížení povrchové energie, úpravu PH přesně pro nanopovlaky, dokonalou čistotu povrchu). Jedině dokonale připravený povrch je zárukou funkčnosti nanopovlaku (hydrofobní účinek, samočistící „lotosový“ účinek, snadné čištění od znečišťujících nánosů).

Hořlavost – GCA ODORNER má bod vzplanutí 67°C, produkt NENÍ HOŘLAVÝ. GCA ODORNER je absolutně bez agresivního zápachu.

Zápach – Nemá žádný štiplavý ani dráždivý zápach jako chlorovaná rozpouštědla. GCA ODORNER výrazně zlepšuje ergonomické podmínky ve stísněných, nevětraných potravinářských a zdravotnických prostorech.

Odpařovací rychlost – GCA ODORNER má optimální rychlost odpařování 30minut pro odmašťující operace. Při pokojové teplotě se odpařuje méně a ztráta způsobená odpařováním je minimální. GCA ODORNER je isotropní a jeho rychlost odpařování je stálá.

Rozpouštěcí síla –  S KB indexem 82 znamenitě rozpouští většinu olejů a maziv.

Čistota – GCA ODORNER neobsahuje žádné stabilizátory, tenzidy a jiné látky, které představují riziko pro čistotu povrchu. Toto rozpouštědlo s vysokým indexem čistoty má stejné vlastnosti jako chlórová rozpouštědla, která však mohou způsobit svým regenerovaným základem nebo špatnou stabilitou závažné oxidační problémy, především před ošetřením povrchu povlaky.

Odmašťovaní a čištění – GCA ODORNER je vynikající rozpouštědlo na mastnotu, oleje a je ideální na odstranění maziv a tuků. GCA ODORNER extrémně rychle odstraňuje voskové ochranné produkty používané pro dočasnou ochranu. Dobře odstraňuje a ředí silikonový olej. Je zejména vhodný pro povrchy připravené na nanášení nanopovlaků IG GCA. Jednotlivé díly je možné čistit ručně, utěrkou z mikrovláken, štětcem, máčením, vyplachováním, v nádrži, stříkáním (postřikem), ponorem, a to s mícháním nebo bez míchání (okruhy).

Kompatibilita – GCA ODORNER je kompatibilní se všemi kovovými, barvenými a plastovými povrchy.

Aplikace GCA ODOENER

GCA ODORNER se používá čistý, za studena. Výrazně zkracuje dobu odstraňování a odmašťování. Čas (doba) čištění povrchů závisí na charakteru nánosu, který je potřebný odstranit a na jeho tloušťce.

Způsob aplikace:

 • Hadr
 • Ponoření
 • Máčení
 • Tampon
 • Kartáč a štětec
 • Cirkulace
 • Ultrazvuk
 • Ponoření a míchání
 • Nízkotlakové stříkání