IG GCA FOOD

Perzistentní hydrofobní nano antibakteriální ochrana pro potravinářský průmysl s atestem pro nepřímý kontakt s potravinami

Kategorie:

IG Glass & ceramic Antibacterial FOOD je specificky vyvinutá nano antibakteriální ochrana pevných materiálů (jako např. kovy, inox, plasty, glazura a další). Na povrchu se vytvoří ultratenká hydrofobní neviditelná vrstva s vynikající ochranou proti znečištění, usazování minerálních a vápenatých povlaků, se samočisticím účinkem (lotosový efekt). Vytvořená vrstva je antibakteriální a znemožňuje život a rozmnožení bakterií, mechu, plísní a řas. Vytváří velmi hygienický povrch.

Dlouhotrvajícím efektem chrání ošetřený povrch od vody, znečištění a svým dlouhodobým hydrofobním účinkem výrazně usnadňuje následné čištění bez používání nebezpečných chemikálií. IG Glass & ceramic Antibacterial FOOD poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu na plochách jako jsou : nerez ocelové konstrukce, ochranné díly, střechy, skeletové díly, průmyslové díly, nerezové vybavení výrobních prostor, vodáren, potravinářských závodů, kuchyní, nerez ocelových hygienických předmětů, vybavení speciálních pracovišť, obkladů, kuchyní, výroben, atd.

Antibakteriální test provedl Státní Zdravotní Ústav s minimální účinností 87,8% a dokonce u kvasinek 99,7%.

Použité mikroorganismy:

  • Candida albicans CCM 8215
  • Escherichia coli CCM 4517
  • Salmonella typhimurium C-17-1605
  • Staphylococcus aureus CCM 4516
  • Streptococcus pyogenes CNCTC 7155 (ATCC 12344, CNCTC Str 29/58, NCTC 8198)

Výsledek atestu pro potraviny

Předloženou povrchovou úpravu IMPAGUARD GCA Glass&Ceramic hodnotíme na základě výše uvedených skutečností z hlediska požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ve znění následujících předpisů, Vyhlášky MZ ČR č.38/2001 Sb. ve mění následujících předpisů, Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 321/2011 až 2019/37 a zákona č.258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění následujících předpisů – jako vyhovující pro použití pouze na povrchy, které přichází do nepřímého kontaktu s potravinami. Podmínkou je, aby před aplikací povrchové úpravy byly z prostoru, kde bude úprava nanášena, odstraněny všechny potraviny a potravinářské suroviny.

Uplatnění GCA FOOD je obrovské, byl vyvinutý pro neustále se zvyšující požadavky na bezpečnou antibakteriální ochranu s ošetřujícím účinkem a eliminací nedostatečné dezinfekce při údržbě povrchů. Použití je při výrobě i v údržbě (potravinářský, zdravotnický, zemědělský průmysl, skelety strojů, konstrukce, ochranné díly, strojní zařízení, atd), kde díky svému složení výrazně snižuje náklady na údržbu a baktericidní čištění formou ochrany a tím výraznému snížení frekvence následného čistění a nákladů na práci. Snižování cen, zvlášť v potravinářství, je trendem, který vytváří začarovaný kruh. IG Glass&ceramic Antibacterial FOOD díky svému složení výrazně snižuje náklady na údržbu, dezinfekci a čištění formou dlouhotrvající ochrany a tím snižuje frekvence následného čistění.

Aplikace IG GCA FOOD

Produkt se používá na plochách, které nejsou horké nebo mokré. Před aplikací povrchové úpravy musí být z prostoru, kde bude GCA FOOD nanášen, odstraněny všechny potraviny a potravinářské suroviny. Povrch pečlivě odmastit GCA ODORNER nebo GCA QUICKDEG, nanést na povrch, nechat působit cca 8-10min a smýt. V případě nového povrchu se aplikuje přímo. Nanést pomocí houbičky křížovým způsobem táhlých pohybů. Aplikovat přes sebe rovnoměrně po povrchu tak, aby byla jistota, že není vynechané žádné místo.

Doporučujeme aplikovat dvě vrstvy, druhou vrstvu až po úplném zaschnutí první vrstvy. Po zaschnutí druhé vrstvy povrch otřete suchým a čistým hadříkem. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.
Setření suchým a čistým hadříkem, stírací lištou nebo nejlépe mikrovláknem.

Balení

20 kg, 200 kg, 5 kg, 6×20 kg

Spotřeba

60-75 m2/l

Počet vrstev

2

Doba mezi vrstvy

5 min

Doba polymerizace

30 min

Báze

Ethyl-acetát

Vzhled

Kapalina